Yükleniyor

Döviz Kuru

Çevre Politikamız


Ayyıldız Demir Çelik; gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm faaliyet alanlarında "Sürdürülebilir Kalkınma" ilkelerini benimsemiştir. Kuruluş değerlerimiz arasında yeralan insana, çevreye ve topluma saygılı olma ilkesi temel prensibimiz olmuştur.


Yaşanabilir daha iyi bir dünya için;

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için tüm tedbirleri alırız.

  • Faaliyetlerimizde, sürekli gelişme içerisinde, çevre ile uyumlu teknolojilere öncelik verir ve uygularız.

  • Yasal ve diğer gereklere uyarız. Çevre duyarlılığını doğaya ve topluma olan sorumluluk bilinciyle ön planda tutarız.

  • Tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz ile işbirliği yaparak, çevreye olan duyarlılıklarının arttırılmasına katkıda bulunuruz.

  • Toplumun çevre anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız.

AYYILDIZ DEMİR ÇELİK KATALOĞUNU İnceleyebİlİrsİnİz

Ürünlerimiz ve Ayyıldız Demir hakkında bilgiler için kataloğumuzu inceleyebilirsiniz.